Održan radni sastanak u MORH-u

07.veljače 2013. S početkom u 14.00 sati održan je redoviti mjesečni sastanka u Tajništvu MORH-a.

Sastanak je otvorio gdin Petar Barač, koji se osvrnuo na dosadašnje sastanke održane u MORH-u.

–          Plan izdvajanja 200 osoba – PREUSTROJ
–          Otpremnine
–          Zakon o službi u OSRH i Zakon o obrani
–          SZGON

Prema novom ustroju OSRH (ovom dijelu koji je trenutno u preustroju) nema mjesta za 308 osoba, od tog broja 100 osoba će se rasporediti na druga radna mjesta, a 145 osoba će preuzeti PLETER d.o.o. (krojači -24, kemijski tehničari – 28, perioničari – 38, radnici za glačanje, radnici za podjelu i posluživanje hrane).

Delić se osvrnuo na potpisani Kolektivni ugovor sa Vladom RH koji je potpisan takav kakav je zbog očuvanja radnih mjesta, dakle bez otpuštanja, a u MORH-u se to očito ne uzima u obzir i kao da ih taj dogovor Sindikata i Vlade RH ne obvezuje. Preustroj je krenuo na divlje, ovakav tempo preustroja koji nije cjelovit ne može se pratiti ni usklađivati na vrijeme. Da li su se Sindikati namjerno ili nenamjerno izbačeni iz nekih vijeća, jer ovako se definitivno ne može reagirati na vrijeme. Na terenu se saznaju informacije koje mogu, a i ne moraju biti istinite, mi kao Sindikati moramo reagirati na sve jer nemamo prave informacije ili što još može biti gore imamo krive informacije.

Pleša je rekao da mu nije jasno zašto se ne vrate odabirna vijeća koja su očito bila dobar način odabira, zašto se ne nastavi raditi na način koji je dobar.

U MORH-u je ostalo 18 ljudi viška.

OTPREMNINE – o visini otpremnina razgovarati će se drugi tjedan te će Sindikati biti obaviješteni o razmišljanju poslodavca, na koji će se Sindikati moći očitovati.

ZAKON O SLUŽBI U OSRH bio je u prvom čitanju u Saboru. Neke primjedbe Sindikata su uvažene kao što je stegovna odgovornost za DS i N ( stegovna odgovornost DS i N je maknuta iz Zakona), dopunsko osiguranje za DS i N je vraćeno. Još uvijek nije vraćena prehrana za DS i N što su Sindikati tražili. Za drugo čitanje čekaju se primjedbe koje će možda biti uvažene.

STGON – ljudi će se staviti na raspolaganje, radi se o 42 osobe. Na tu temu rečeno je da će se održati poseban sastanak slijedeći tjedan.

Poseban problem je ZAŠTITA NA RADU koja nije adekvatna za DS i N, i to je tema kojoj se treba više posvetiti.

Sastanak je završio u 16.00 sati.

Komentari

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *