O nama

  

 

                               

Podružnice

 

Zamjenik predsjednika
Dopredsjednik Sindikata, Regionalni povjerenik

Tomislav Petrović
Mob: +385 98 733 349
VPN: 519
E-Mail:: tpetrovic1967@gmail.com   tomislav.petrovic@mps.hr
Mjesto rada: Ministarstvo poljoprivrede, Ul. Grada Vukovara 78, Zagreb.
Tel/fax: 01 610 63 73, fax. 01 610 69 09

Podružnica Zagreb

Sindikalni povjerenik
Slavko Mioković
Mob: +385 91 631 44 60, +385 99 253 09 00
VPN: 510
E-Mail: miokovicslavko@gmail.com   slavko.miokovic@morh.hr
Mjesto rada: MORH, Sektor za potporu, usluge i kontrolu kvalitete, Odjel prometa, Sarajevska
cesta 7, Zagreb.
Tel/fax: 01 483 25 53, fax. 01 610 69 09

Zamjenica sindikalnog povjerenika
Romana Kuftinec
Mob: +385 91 221 02 03
E-Mail: romana.kuftinec@morh.hr

Podružnica Pleter

Sindikalni povjerenik
Stjepan Herceg
Mob: +385 98 926 81 51
VPN:
E-Mail:  hstjepan31@gmail.com
Mjesto rada: Vojarna Vitez Damir Martić Rakitje, Stari Hrast 53 10437 Sveta Nedjelja

Podružnica Petrinja

Sindikalni povjerenik
Stjepan Milošić
Mob: +385 98 919 34 28
VPN: 513
E-Mail:  smilosic1@gmail.com
Mjesto rada: M. Frankopana b.b.44250 Petrinja
Tel/fax: 044 562 128, fax.044 813 024

Podružnica Karlovac

Sindikalni povjerenik
Zlatko Lenuzzi
Mob: +385 99 697 01 69
VPN: 507
E-Mail: zlatko.lenuzzi1@ka.t-com.hr,  zlenuzzi@morh.hr
Mjesto rada: MORH, Područni odjel financija Karlovac, Klaićeva bb, 47000 Karlovac.
Tel/fax: Tel 047 626 016, fax 047 626 136

Zamjenica sindikalnog povjerenika
Ksenija Kalčić
Mob: +385 98 456 538
E-Mail:

Podružnica Ministarstvo poljoprivrede

Sindikalna povjerenica

Željka Cegur
Mob: +385 98 674 439
VPN:
E-Mail: zeljka.cegur@mps.hr
Mjesto rada: Ministarstvo poljoprivrede, Ul. Grada Vukovara 78, Zagreb.
Tel/fax: 

Podružnica Pula
Trgovačko društvo Pleter –usluge d.o.o. Pula
Kontakt i info mob: +385 98 733 349 VPN: 519, Tomislav Petrović

 

 

 

Dopredsjednica Sindikata, Regionalna povjerenica

Sanja Santini- Šuperba
Mob: +385 98 734 716
VPN: 520
E-Mail sanja.santini1@gmail.com
Mjesto rada: Vojarna Zemunik, VP 3049 Zadar.
Tel/fax:

Podružnica Zadar

Sindikalna povjerenica
Dolores Bajlo
Mob: +385 91 528 67 26
VPN: 505
E-Mail: doda.bajlo@gmail.com
Mjesto rada: Područni odsjek za poslove obrane ZADAR, Stjepana Radića 11a, 23000 Zadar.
Tel/fax: 023 305 333, fax 023 305 639

Podružnica Knin

Sindikalni povjerenik
Marko Ramljak
Mob: +385 99 338 63 99
VPN: 512
E-Mail: diana.ramljak@gmail.com
Mjesto rada: Trgovačko društvo Pleter –usluge d.o.o. Knin.
Tel/fax:

Podružnica Gospić

Sindikalna povjerenica
Ivanka Drašković
Mob: +385 91 908 94 18
VPN: 511
E-Mail: ivanka.draskovic1@gmail.com
Mjesto rada: Vojarna Eugen Kvaternik, Kaninska bb 53000 Gospić.
Tel/fax:

Podružnica Rijeka

Sindikalna povjerenica
Marta Jurković
Mob: +385 91 532 39 92
VPN: 503
E-Mail: martajurkovic6@gmail.com
Mjesto rada: Vojarna Peneda Brijuni.
Tel: 052 650 146

 

 

 

Dopredsjednik Sindikata, Regionalni povjerenik

Radomir Delić
Mob: +385 98 363 978
VPN: 518
E-Mail: rade77@net.hr
Mjesto rada: Ured Sindikata Split.
Tel/fax:

Podružnica Split

Sindikalna povjerenica
Edita Akrap
Mob: +385 91 377 72 40
VPN: 501
E-Mail: edita.akrap@gmail.com
Mjesto rada: Zapovjedništvo HRM, Zrinsko-frankopanska 201, Split
Tel: 021 354-322

Podružnica Ploče

Sindikalni povjerenik
Velimir Šunjić
Mob: +385 91 915 22 95
VPN: 502
E-Mail:
Mjesto rada: HRM,PB Jug, Put Baćine bb, Ploče.
Tel/fax:

 

 

Dopredsjednik Sindikata, Regionalni povjerenik

Stipo Tunjić
Mob: +385 98 266 149
VPN 522
E-Mail: stipo050@gmail.com
Mjesto rada: UDU- Varaždinska Županija, Odjel za Hrvatske branitelje iz domovinskog rata,
Varaždin
Tel: 042 394 247

Podružnica Varaždin

Sindikalni povjerenik
Danko Migač
Mob: +385 99 253 09 04
VPN: 506
E-Mail: danko.migac@vz.t-com.hr
Tel: 021 354-322

Podružnica Bjelovar

Sindikalni povjerenik
Goran Iličić
Mob: +385 98 240 832
VPN: 504
E-Mail: goran.ilicic@bj.t-com.hr
Mjesto rada: Opslužništvo Bjelovar VP 3519-15, Zagrebačka bb Bjelovar.
Tel/fax: 043 271 203

 

 

Dopredsjednik Sindikata, Regionalni povjerenik
Podružnica Osijek
Vjekoslav Barišić
Mob: +385 91 505 40 50
VPN:
E-Mail: barisic.vjeko63@gmail.com
Mjesto rada: Vojni poligon – Gašinci.
Tel: 031 236 110

Podružnica Požega
Vojarna Požega, Hrv. Branitelja 2, Požega
Kontakt i info mob: +385 91 505 40 50 Vjekoslav Barišić

 

 

Financijski knjigovođa, blagajnik Sindikata
Janja Dizdar
Mob: +385 98 172 45 02
VPN: 523
E-Mail: jadizdar@globalnet.hr
Mjesto rada: MORH- Područni odjel plaća Zagreb, Čerinina 23 Zagreb.
Tel: 01 486 18 31

Predsjednik NO Sindikata
Robert Piškurić
Mob: +385 98 783 897
VPN: 524
E-Mail: rpiskuri@morh.hr, robert.piskuric@gmail.com,
Mjesto rada: Vojarna “1. gardijske brigade Tigrovi – Croatia“, Sarajevska cesta 7 Zagreb.
Tel: 01 663 14 20