Informacija sa sastanka u MORH-u

Sindikat djelatnika u vojsci i državnim službama u nekoliko navrata, tražio je sastanak sa ministrom obrane kako bi se razmotrili učinci procesa preustroja uprava, ureda i bivših odsjeka za obranu i njihov odraz na raspoređivanje službenika u novoustrojene Područne odjele za poslove obrane Zagreb, Split, Rijeka i Osijek  te Odsjeke za poslove obrane.
Sastanak je konačno održan 19.05.2010. godine u Tajništvu MORH-a.
Sastanku su nazočili:
Ispred MORH-a  : tajnik Petar Barać, dipl.iur, ravnatelj Uprave za ljudske resurse , Nenad Smolčec, mag.iur.načelnik Personalne službe, TomislavČulina,dipl.iur. načelnica Službe za vojnu obvezu, Snježana Ivezić, dipl.iur.bojnica Dajana Azinović
Ispred SDVDS-a:    predsjednik Radomir Delić, dipl.ing.
dopredsjednica Sanja Santini-Šuperba, prof.arh.
dopredsjednik  Stipo Tunjić, mag.polit.

Predstavnici MORH-a iznijeli su brojčane pokazatelje u svezi službenika koje je preustroj obuhvatio . Zatečeni broj službenika u upravama, uredima i bivšim odsjecima za obranu bio je 475 od kojih je 300 službenika raspoređeno na novoustrojena mjesta u Područnim odjelima i Odsjecima za poslove obrane od ukupno Uredbom… utvrđenih 312.
Do sada ne popunjeno je 8 mjesta u Zagrebu i 2 u Čkovcu.
Izdano je cca  150 rješenja o raspolaganju a 35 službenika je preraspoređeno u druge ustrojbene cjeline MORH-a i OS RH-a te u druga državna tijela i pojedine službe jedinica područne i lokalne samouprave.
Od ukupnog broja službenika stavljenih na raspolaganje, cca 70 ih je iskazalo suglasnost na izlazak iz sustava državne službe uz otpremninu dok je 71 službenik izrazio želju da bi dalje radio. Za sada postoji mogućniost rasporeda u OS RH-a za 8 službenika.
Uz rečene informacije upoznati smo sa određenim aktivnostima koje je ministarstvo poduzelo u svrhu informiranja drugih državnih tijela o potrebi zbrinjavanja službenika koji su na raspolaganju u procesu preustroja MORH-a.Ukazano je također da proces preustroja s težnjom racionalizacije sam po sebi uzrokuje i fizičko smanjenje broja državnih službenika.
Ispred Sindikata djelatnika u vojsci i državnim službama iznijeli smo činjenicu kako ovaj sastanak sam po sebi u ovom dijelu poodmaklog preustroja u bitnome nemože utjecati na njegov daljnji tjek. Sve ono što smatramo da nije objektivno i kvalitetno provedeno rezultat je činjenica na koje smo ukazali u pripremnom dijelu normativnog uređenja preustroja. Prvotno se ovo odnosi na srozavanje cjelina na najmanju moguću razinu što je uzrokovalo jednu veliku nepravdu za sve one ljude koji su do sada  radili u upravama i uredima za obranu.

Zbrinjavanje viška službenika preraspoređivanjem u druge cjeline MORH-a i OS
RH u prvom redu treba biti interes poslodavca da na nepopunjena mjesta rasporedi raspoloživi vlastiti kadar.
Kada je riječ o premještajima u druga državna tijela, službe jedinica područnih i lokalne samouprave, taj dio aktivnosti odradili su uglavnom neposredno pojedini rukovodeći i zainteresirani službenici i Uprava i ureda za obranu neposredno na terenu.
Oni zahtjevi za premještajima koji su tražili malo veću uviđavnost i trud čelnika u središnjem  tijelu MORH-a kao i tijela traženog premještaja, uglavnom nisu realizirani!  
Rješenja po podnijetim tužbama (prema službenim informacijama MORH-a cca 20-tak) ukazat će na razinu primjene zakonske regulative pri preustroju!
Uz rečeno Sindikat djelatnika u vojscui i državnim službama ukazao je opetovano na nedovoljnu brigu u uređivanju podzakonske regulative i postupanja kada su u pitanju materijalna prava službenika i namještenika:

  1. i nadalje nisu uređeni dodaci na plaću za službenike i namještenike po osnovu uvijeta rada;
  2. Pravilnik za godišnji odmor službenika i namještenika u OS RH-a nije usklađen sa Kolektivnim ugovorom… što je po prirodi stvari nužno i opravdano;
  3. beneficirani staž po osnovu raspoređenosti na pojedina službenička i namještenička mjesta.

Također zatražena je dodjela radnog prostora (uredske prostorije)za rad sindikata u Osijeku, po tko zna koji put te nam je rečeno da obnovimo zahtjev?

         Pokrenuto je pitanje rješavanja statusa službenika i namještenika iz bivše Službe za gospodarenje nekretninama te je zaključeno da je to problematika za rješavanje na višoj razini (državni tajnici ili ministar).

Komentari

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)