Pravilnik o uvijetima korištenja godišnjih odmora

Nakon dugotrajnih pregovora između predstavnika Sindikata djelatnika u vojsci i državnim službama sa predstavnicima MORH-a, došlo je do izmjene Pravilnika o uvjetima i načinu korištenja godišnjih odmora DVO, službenika i namještenika.
Nastojanja Sindikata da dogovori sa poslodavcem usklađivanje Pravilnika sa odredbama Kolektivnog ugovora i Zakona o radu, urodila su plodom, te je na zadovoljstvo obiju strana, izmjena objavljena u NN 68/2011.
Izmjena je slijedeća:
U članku 4. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:
»Djelatnoj vojnoj osobi, službeniku i namješteniku čija je narav službe (posla) takva da mora raditi prekovremeno ili noću ili nedjeljom ili blagdanom odnosno zakonom predviđenim neradnim danom, pripada pravo na naknadu plaće za godišnji odmor u visini prosječne mjesečne plaće koja mu je isplaćena u prethodna tri mjeseca.«
Dosadašnji pravilnik određivao je da se za vrijeme korištenja godišnjeg odmora, isplaćuje samo plaća kao da djelatnik radi, odnosno koeficijent se množio sa osnovicom, iako je Kolektivni ugovor i Zakon o radu govorio drugačije.
Na taj način zaposleni koji su radili u smjenama, noću, blagdanom i ostalim danima koji se posebno plaćaju bili su oštećeni.
Naročito je bilo vidljivo kod portira, vatrogasaca i sličnih zanimanja, koji su prilikom odlaska na godišnji odmor bili zakinuti za znatan iznos.
Ovakvom izmjenom Pravilnika to se više neće dešavati.

Komentari

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)