Sastanak predstavnika sindikata i oružanih snaga

Nadnevka 14.travnja 2010.godine u prostorijama PU GS OSRH, održan je sastanak predstavnika PU GS i Sindikata djelatnika u vojsci i državnim službama.
Na sastanku su u ime Sindikata bili nazočni Dragica Papić, Sanja Santini Šuperba i Radomir Delić, a predstavnike PU GS predvodio je brigadni general Tomo Medved.
Sudionici sastanka razgovarali su o tekućim problemima u OSRH.
Predstavnici Sindikata zanimali su se o tijeku preustroja OSRH, o problematici putnih troškova, raspoređivanju DS i N u OSRH.
U skladu sa temama predstavnici PU izvijestili su predstavnike Sindikata kako nije predviđen nikakav novi preustroj, te da je potrebno da se sada OSRH konsolidiraju te da se omoguće uvjeti za postizanje zadanog stupnja bojne spremnosti.
Predstavnici Sindikata zanimali su se za popunjavanje slobodnih radnih mjesta, obzirom da je u tijeku preustroj Ureda i Uprava za obranu, te se i u tom segmentu pojavljuje višak osoblja. Zaključeno je da će prednost pri popunjavanju imati pripadnici OSRH, a da se za višak djelatnika iz MORH-a mora provesti bodovanje, pa tek onda njihovo eventualno postavljanje na slobodna radna mjesta u OSRH. U tijek toga procesa biti će uključeni i predstavnici Sindikata djelatnika u vojsci i državnim službama.
O problematici putnih troškova spomenuto je kako veliki problem nastaje zbog zahtjeva poslodavaca da se u dokumentaciji za ostvarivanje prava mora pribaviti i potvrda prometne struke. Predstavnici Sindikata upozorili su da takav način nije u skladu sa Kolektivnim ugovorom, ali da prometna struka treba dati podatak o udaljenostima.
Ono što je istaknuto kao problem je da se u pojedinim ustrojbenim cjelinama uz dokumentaciju potrebnu za ostvarivanje prava na putne troškove traži mišljenje Zapovjednika.
Zaključeno je da će se od strane PU GSOSRH poslati dopis da takva mišljenja nisu potrebna.
Što se tiče naknade plaće za vrijeme korištenja godišnjeg odmora, predstavnici Sindikata istaknuli su problem osoba koje rade u smjenama i zakonsku obavezu poslodavca da za vrijeme trajanja godišnjeg odmora mora isplatiti plaću koja je prosjek zadnja tri mjeseca, rečeno je da će se prema Tajništvu MORH-a uputiti požurnica za žurno postupanje u izmjeni Pravilnika o korištenju godišnjih odmora.
Predstavnici Sindikata izvijestili su predstavnike PU GS OSRH, o namjeri Trgovačkog društva Pleter da zatvori određeni broj kantina u vojarnama.

Komentari

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)