Sastanak u poduzeću Pleter usluge

Sastanku održanom 29.travnja 2010. u poduzeću Pleter usluge,d.o.o. Zagreb nazočili su predstavnici sindikata koji djeluju u Pleteru te predstavnici poduzeća. Pleter usluge,d.o.o. predstavljali su Denis Skubic, direktor, Zlatko Vuić, zamjenik direktora te Danijela Gračaković, pravnica. Sindikat djelatnika u vojsci i državnim službama predstavljale su dopredsjednice sindikata Sanja Santini Šuperba i Dragica Papić. Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika predstavljala je Nina Pejanović.
Sindikat turizma i usluga Hrvatske opet se nije odazvao pozivu na sastanak. Tema sastanka bila je kao i prošla dva puta, višak djelatnika vojničkih kantina te njihovo zbrinjavanje. Direktor Pletera na početku sastanka izvijestio nas je da je djelomično usvojio primjedbe sindikata, u smislu odgode odluke, te donio odluku da će se u ovoj fazi ići samo sa zatvaranjem deset nerentabilnih kantina. U ovim kantinama javlja se problem zbrinjavanja 11 djelatnika. Ovim djelatnicima biti će ponuđena nova radna mjesta, sukladno mogućnostima unutar Pletera s tim da bi petorici djelatnika bila ponuđena radna mjesta niže stručne spreme a šestorici srednje stručne spreme, sukladno kriterijima koji su na prošlim sastancima usaglašeni sa sindikatima.

Kriteriji prema prvenstvu : 1.    Postojanje invalidnosti

  1. Struka djelatnika
  2. Radni staž u MORH-u i Pleteru
  3. Obveze uzdržavanja
  4. Godine života

U slijedećoj fazi će se rješavati problemi kantina koje imaju višak djelatnika a nisu predviđene za zatvaranje. U ovim kantinama upitno je 14 djelatnika za koje će se morati pronaći adekvatan model zbrinjavanja.
Da bi zadovoljili formu predstavnici Pletera predali su nam u pisanom obliku “Savjetovanje o zbrinjavanju viška radnika te Odluku o zatvaranju vojničkih kantina i načinu zbrinjavanja viška radnika”, kako to zahtijeva procedura predviđena Zakonom o radu.
Predstavnici Sindikata o ovim odlukama dužni su se očitovati u roku od 8 dana što ćemo i učiniti, u protivnom će biti smatrano da se slažemo sa ovom odlukom.
Naš sindikat i dalje problem vidi u smanjivanju koeficijenata plaća djelatnika koji se preraspodjeljuju na mjesta niže stručne spreme, što im kao prvo drastično smanjuje visinu prihoda a i kasnije će se odraziti na prihode prilikom umirovljenja, otpremnina prilikom zbrinjavanja itd

Dragica Papić, SDVDS

Komentari

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)