Zdravstvena zaštita pripadnika OSRH

PRAVILNIK O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI PRIPADNIKA OSRH

Stupio je na snagu novi Pravilnik o postupku i ovlastima u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu i prava na zdravstveno osiguranje pripadnika OSRH, NN153/14. Sve u svemu ništa posebno osim odredbe da će primarnu zdravstvenu zaštitu pripadnicima OSRH pružati Vojno zdravstveno središte i to na način da će biti ustrojene ugovorne vojne ambulante sa HZZO-om.

Na koji način će se to uraditi nije baš razvidno iz ovog pravilnika. Na primjer:

  • hoće li izabrani liječnik morati imati minimalan broj upisanih pacijenata kako je to propisano i da li će u tu kvotu ulaziti i članovi obitelji zaposlenika ili eventualno stanovnici lokalne zajednice u kojoj se nalazi vojarna-ambulanta?
  • kako će liječnik koji je zaposlenik MORH-a, časnik HV potpisati ugovor sa HZZO-om i na koji način će se regulirati glavarina s obzirom da su prostor i sredstva u vlasništvu MORH-a, da  li će se možda davati u najam liječnicima?
  • po ovom pravilniku DSiN  imaju pravo izbora doktora dok DVO moraju izabrati vojnog doktora opće i dentalne medicine ako postoji u krugu od 20 km od mjesta rada ili mjesta stanovanja. Jasno je da DVO, radi specifičnosti svog posla, moraju imati medicinsko osiguranje u neposrednoj blizini svog mjesta rada ali  ne na način da im se to uskraćuje u mjestu stanovanja. Moramo uvažiti činjenicu da je  mnogim djelatnicima  mjesto stanovanja udaljeno i do stotinjak km, tako da mu je ovim pravilnikom otežano osnovno liječenje kad se eventualno razboli kod kuće, dakle morao bi bolestan prevaliti put do 100 km da bi došao do  svog izabranog doktora… ( primjer: stanovnik Belog Manastira, DVO, sa mjestom službe u Đakovu, Vinkovcima ili Požegi u slučaju bolesti prisiljen je tražiti liječničku pomoć u jednom od ova tri mjesta iako bi bilo prirodno da to učini u Belom Manastiru ili možda u Osijeku ali u potonjima ne postoje vojne ambulante. Dakle bolestan čovjek u automobil ili autobus i put pod noge 100 km.)

Mišljenja smo da se ova odredba Pravilnika kosi sa pravom o slobodnom izboru liječnika definiranim u Općim aktima HZZO, naime do sada su pripadnici OSRH imali pravo na zdravstvenu zaštitu kod vojnih doktora bez obzira da li imaju  izabranog civilnog doktora, kao  i ,dodatno, na lijekove iz vojnih ljekarni za što brže i efikasnije liječenje, što je i logično s obzirom na specifičnost rada u OSRH.

Očito da to više  neće biti moguće, dakle svjedoci smo još jednog propisa koji je donesen a da nisu analitički sagledani svi aspekti primjene na terenu te posljedice provedbe ovog akta  na ciljanu skupinu.

Na kraju se nameće zaključak da ovaj Pravilnik neće donijeti poboljšanje i efikasniju zdravstvenu zaštitu pripadnika OSRH i logično pitanje: da li  je to uopće i bila namjera autora ovog akta?

Komentari

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)