Revizija o MORH-u

Izvor članka obris.org

Ničim izazvan (osim valjda izbornim i postizbornim kadrovskim kombinatorikama) glavni državni revizor Ivan Klešić jučer je predsjednici države Kolindi Grabar Kitarović predstavio izvješća o obavljenim revizijama u 2015. godini. Samo da se zna – do sada nije bila takva praksa, već su izvješća o obavljenim revizijama lijepo čekala na svoj red u Saboru. No praksa s izradom i objavom revizija ionako je pomalo nakaradna – dakle, Klešić je sada, pred sam kraj 2015. godine, predstavio izvješća o reviziji poslovanja državnih i drugih institucija u 2014. godini, o čemu će uvaženi saborski zastupnici raspravljati tek 2016. godine (ako u toj godini, kako je krenulo, uopće bude formiran novi sastav Sabora). Ovakvo višegodišnje razvlačenje revizorskih izvješća nažalost nije novost, no u aktualnim pregovorima o „reformama“ nikome nije palo na pamet da proba natjerati manje Reviziju, a više Sabor, da o izvješćima raspravlja najkasnije do isteka godinu dana od godine za koju se ocjenjivalo poslovanje institucija.

Izvješća o obavljenim revizijama u 2015. godini za poslovanje u 2014. godini na saborsku su adresu počela stizati još prije mjesec i kusur dana. Među čak 45 izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji poslana put Sabora još 04. studenog bilo je i ono o reviziji u Ministarstvu obrane. MORH je, kao i posljednjih nekoliko godina, opet dobio uvjetno mišljenje, iz donekle sličnih razloga kao i prošle godine. No prije ikakvoga zaključka, bacimo pogled na niz činjenica koje su revizori ustanovili u Ministarstvu obrane tijekom provođenja revizije, od 30. ožujka do 05. listopada ove godine.

Kao prvo – primijećeno je smanjenje broja zaposlenih u MORH-u (uključujući i Oružane snage) u 2014. godine. Tako je na početku te godine u Ministarstvu bilo zaposleno 18.828 zaposlenika, od čega 3.120 državnih službenika i namještenika, 15.701 djelatnih vojnih osoba, i 7 dužnosnika. Krajem iste te 2014. godine u Ministarstvu je bilo 18.135 zaposlenih, od toga 2.723 državna službenika i namještenika, 15.406 djelatnih vojnih osoba, te 6 državnih dužnosnika.

Kao drugo, u odnosu na 2013. godinu, Ministarstvo obrane u 2014. godini ubralo je 2,5% prihoda manje, što iznosi 112.232.438,00 kn, no i to je za 2,5% ili za 52.606.233,00 kn više od planiranog. Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 4.318.408.313,00 kn, pri čemu je, osim prihoda iz proračuna, najviše uprihodovano od prodaje nefinancijske imovine – 118.705.178,00 kn, te od pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna – 90.700.896,00 kn, dok se od prodaje proizvoda i roba, donacija, te pruženih usluga zaradilo „skromnih“ 18.353.569,00 kn. No upravo ova zadnja kategorija – prihod od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga, te prihodi od donacija – zabilježila je u 2014. porast od čak 199,9%, odnosno viša je za 12.234.233,00 kn u odnosu na istu kategoriju prihoda u 2013. Tu se samo na temelju Tehničkog sporazuma između Ministarstva obrane RH i Kraljevskih zračnih snaga Ministarstva obrane Sultanata Oman za pružene usluge obuke pripadnika Kraljevskih zračnih snaga Omana zaradilo „nemalih“ 13.445.873,00 kn. Prihodi od pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države su u odnosu na 2013. godinu ostvareni više za 84.938.666,00 kn ili čak 1.474,1%. Vrijednosno značajniji slučajevi se odnose na tekuće pomoći od inozemnih vlada ostvarene u iznosu 42.763.796,00 kn, te kapitalne pomoći u iznosu 39.212.007,00 kn. U ime povrata dijela sredstava utrošenih sudjelovanjem pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operaciji ISAF u Afganistanu MORH je zaradio 42.763.796,00 kn (protuvrijednost 7.000.000,00 USD), dok vrijednost opreme koju je MORH tijekom 2014. zaprimio od Vlade SAD-a iznosi 39.212.007,00 kn (odnosi se na darovana vozila, opremu za montažu, optičko pojačalo, označivač cilja infra-crveni, označivač položaja, panel terminale za označavanje i drugo).

Što se rashoda tiče, tu je Ministarstvo obrane potvrdilo reputaciju jednog od najštedljivijih i najdiscipliniranijih ministarstava, budući je u 2014. ostvarilo rashode od 95.641.821,00 kn ili 2,2% manje od planiranih. Najveći rashodi su i dalje oni za zaposlene – 2.443.194.396,00 kn, što je 58,6% ukupnih rashoda, dok slijede materijalni rashodi u iznosu 1.466.009.821,00 kn ili 35,2% ukupnih rashoda, te rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni u iznosu 111.047.558,00 kn ili 2,7% ukupnih rashoda. U odnosu na prethodnu godinu, u 2014. vrijednosno su najviše povećane naknade šteta zaposlenima za 61.161.938,00 kn te naknade šteta pravnim i fizičkim osobama za 24.384.848,00 kn. Ministarstvo je u poslovnim knjigama evidentiralo i vrijednost sudskih sporova u tijeku (229 tužbi), koji predstavljaju potencijalnu obvezu za državni proračun u iznosu 11.953.733,00 kn.

Kad se podvuče crta na vrijednost imovine, obveza i vlastitih izvora početkom i krajem 2014., Ministarstvo obrane je na kraju godine stajalo bitno bolje – vrijednost nefinancijske imovine bila je veća za 60.292.772.378,00 kn ili 175,7 % u odnosu na stanje iskazano početkom godine. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na evidentiranje procijenjene knjigovodstvene vrijednosti zemljišta i građevinskih objekata (vojnih nekretnina, stanova, garaža i poslovnih prostora), nakon što je po prvi puta napravljen fizički popis. Nabava jednog protupožarnog aviona (u iznosu od 73.171.241,00 kn) dovela je do povećanja vrijednosti prijevoznih sredstava u iznosu od 95.284.526,00 kn ili 7,7 % u odnosu na stanje iskazano početkom 2014. No istodobno, smanjeno je stanje strateških zaliha u odnosu na stanje iskazano početkom 2014., i to za 178.413.792,00 kn ili 28,4%, što je najvećim dijelom rezultat prodaje zaliha.

Cijeli članak pročitajte na portalu obris.org

Komentari

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *