Izvješće sa sastanka

Dana 19. Srpnja 2018. Godine u Ministarstvu obrane održan je radni sastanak sa Sindikatima koji djeluju u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama Republike Hrvatske.

Na istome sastanku razgovaralo se o:
a) dodacima na plaću za državne službenike/namještenike u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama
b) dodatku u iznosu od 525,00 kuna za svaki mjesec proveden u Domovinskom ratu za državne službenike i namještenike koji odlaze u mirovinu
c) isplati nagrade za državne službenike/namještenike koji su sudjelovali a nisu ostvarili pravo za protupožarnu sezonu 2017. te isplate iste za 2018.
d) zaštitnoj opremi za državne službenike/namještenike u sastavu Oružanih snaga
e) neprimjerenom i zlonamjernom istupu pom. ministra za financije i proračun A. Modrića
f) Ostala materijalna i ina prava državnih službenika /namještenika u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama.

Zaključci sastanka:
Do kraja mjeseca kolovoza 2018.godine sindikati će dobili službeni prijedlog dodatka na plaću za državne službenike/namještenike u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama. Ovaj Sindikat prosvjedovao je poradi odugovlačenja donošenja iste Odluke o dodacima te tražimo da se ista donese sa danom primjene od 1.srpnja 2018.

Vrlo skoro će biti izmijenjena Odluka o otpremninama za državne službenike/namještenike u koju će biti ugrađen dodatak u iznosu od 525,00 kuna po mjesecu sudjelovanja u Domovinskom ratu za sve državne službenike namještenike koji su ostvarili pravo na mirovinu. Ovaj Sindikat predložio je da se u istu ugradi odredba da isto pravo mogu ostvariti i državni službenici/namještenici koji su otišli u mirovinu npr. od 1. siječnja 2018.

Odgovorni u sustavu Oružanih snaga izvršiti će uvid u ostvarena prava na nagradu za protupožarnu sezonu 2017. kao i voditi brigu za protupožarnu 2018. da se ista dodjeli svim državnim službenicima/namještenicima za koju imaju pravo. Također voditi će se briga o isplati svih dodataka na plaće za državne službenike i namještenike u sustavu Oružanih snaga iz razloga sto je ovaj Sindikat dobio informacije da se obračun ne radi na ispravan način. Isto se odnosi na državne službenike/namještenike koji sudjeluju u protupožarnoj sezoni.

Sva neadekvatna zaštitna oprema će u skoro vrijeme biti zamijenjena te ce svi državni službenici /namještenici zadužiti adekvatnu zaštitnu opremu. Posebno smo naglasili osiguranje zaštitne opreme za državne službenike/namještenike koji sudjeluju u protupožarnoj sezoni 2018.

Ovaj Sindikat pisanim pute kao i na ovom sastanku upozorio odgovorne u Ministarstvu obrane na neprimjereno, zlonamjerno i štetno istupanje pomoćnika ministra A. Modrića a na štetu sindikata. I dalje tražimo ispriku imenovanoga u protivnom ćemo zatražiti njegovu smjenu sa mjesta pomoćnika ministra.

Izvješće

Komentari

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)