Informacija sa sastanka u MORH-u

Radni sastanak održan je sukladno utvrđenoj dinamici rješavanja pojedinih pitanja  vezanih za radna i materijalna prava državnih službenika i namještenika u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama RH.  Sastanak je  održan 29. rujna.2011. godine u Tajništvu MORH-a.
Sastanku su nazočili:
Ispred MORH-a  : tajnik Petar Barać, dipl.iur,  ravnatelj Uprave za ljudske resurse, Nenad Smolčec, mag.iur. načelnik Personalne službe, Tomislav Čulina, dipl.iur.  načelnica Odjela za službenike i namještenike , Iva Milun, dipl.iur  bojnica Dajana Azinović
Ispred SDVDS-a:   reg. povj. Sanja Santini-Šuperba, prof.arh.; reg. povj.  Stipo Tunjić, mag.polit.

Predstavnici sindikata, zatražili su konačno utvrđivanje radnih mjesta DS I N u OS RH na kojima se radi pod otežanim uvijetima i koja su štetna po zdravlje kako bi se ista mogla obuhvatiti Odlukom ministra obrane o dodacima na plaću.
Predstavnik GS OS RH-a gosp. Dajana Azinović, razložila je službeni prijedlog radnih mjesta s brojčanim pokazateljima koji je obuhvatio slijedeća radna mjesta:
RAD NA RADARSKIM I RADIORELEJNIM SUSTAVIMA S UTVRĐENIM ELEKTROMAGNETSKIM ZRAČENJEM U DOZAMA ŠTETNIM PO ZDRAVLJE;
– RAD NA OPSLUŽIVANJU I ODRŽAVANJU POSUDA POD TLAKOM I RAD U KOTLOVNICAMA;
– RAD NA FORMIRANJU, PUNJENJU I ODRŽAVANJU AKUMULATORA U AKUMULATORSKOJ POSTAJI;
– PIROTEHNIČKI DODATAK;
– RAD NA OPSLUŽIVANJU I ODRŽAVANJU ZRAKOPLOVA I
– DODATAK ZA RAD U PODZEMNIM OBJEKTIMA.
Također ukazala je na stručno mišljenje Službe za zdravstvenu zaštitu MORH-a koja se očitovala na zahtjev GS OS RH-a u svezi štetnosti po zdravlje i izloženosti radu  otrovima prve skupine za određenu grupu zanimanja (radna mjesta u Tiskarskom odsjeku HVU “Petar Zrinski”,Remontni zavod u Zapovjedništvu za potporu, Opskrbno-transportni odsjek, Središta za obuku Zapovjedništva ZOD-a I radna mjesta rukovatelja benzinskih postaja) koja je utvrdila da  nema pouzdanih pokazatelja da su na navedenim radnim mjestima službenici i namještenici izloženi otrovima prve skupine!
Kako Sindikat do radnog sastanka nije raspolagao rečenim mišljenjem, od predstavnice GS OS RH-a, zatražena je službena dostava prijedloga sa rečenim mišljenjem Službe za Zdravstvenu zaštitu kako bi se u što kraćem roku mogao utvrditi stav i prijedlog sindikata  te na sljedećem sastanku u MORH-u utvrditi konačni prijedlog za donošenje odluke ministra.

Na određena pitanja u svezi pripreme nove zakonske regulative kao što je utvrđivanje statusa – kategorije VOJNIH SLUŽBENIKA i VOJNIH NAMJEŠTENIKA  u Oružanim snagama RH-a, rečeno je kako će do kraja listopada 2011. godine biti pripremljen nacrt prijedloga  koji će biti dan sindikatima na uvid i moguće primjedbe.

Uključivanje državnih službenika i namještenika u misije u sklopu NATO-a i UN-a, provodi se prema konkretnim potrebama za određenim zanimanjima i stručnjacima a što trenutno obuhvaća veoma mali broj civila (4 do 5 osoba). Ministarstvo obrane i OS RH-a takve osobe biraju prema posjedovanju i vladanju određenim znanjjima i vještinama uključujući kompletnu potrebnu razinu zdravstvenog stanja.

IZOBRAZBA  DRŽAVNIH SLUŽBENIKA i NAMJEŠTENIKA provodi se prema dosadašnjem modelu, putem Centra za stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika i namještenika pri Ministarstvu uprave  (Zagreb, Maksimirska 63). Trenutno je ovaj sustav organizacije školovanja u prestrukturiranju tako da je državni tajnik Ministarstva uprave obustavio određena školovanja. Pohađanje škola stranih jezika uz suglasnost i financijsku potporu MORH-a , Uprave za ljudske resurse. Ovo školovanje, vrši se po modelu ulazmnog i izlaznog testiranja na Vojnom učilištu te sukladno sklopljenom ugovoru sa MORH-om, povrata 50% sredstava od cijene školovanja, pri uspješno završenom školovanju (ostvarenoj razini postignutog znanja jezika).

Realizacija sistematskih pregleda službenika i namještenika provodi se na način da ustrojbena cjelina službeno uputi zahtjev za sistematskim pregledima na osnovu kojega Služba za zdravstvenu zaštitu MORH-a utvrđuje mogućeg dobavljača za obavljanje pregleda na području – mjestu rada službenika.
Regulativa o vojnim specijalistima nije konceptualno utvrđena prema informaciji ravnatelja Uprave za ljudske resurse.

Sindikat djelatnika u vojsci i državnim službama, u što kraćem roku pripremit će svoje prijedloge za usaglašavanje nacrta Odluke o dodatku na plaće poradi otežanih uvijeta posla i štetnosti po zdravlje! 

Komentari

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *