Izvješće

Izvješće sa sastanka održanog dana 03. rujna u poduzeću Pleter usluge d.o.o. Zagreb.
Sastanku su nazočili predstavnici sindikata koji djeluju u Pleteru te predstavnici poduzeća.

Pleter usluge predstavljali su gdin Denis Skubic, direktor, gdin Damir Stanišić, pomoćnik direktora za poslovne operacije te gđa Danijela Gračaković, pomoćnica direktora za pravne poslove.
Sidikat djelatnika u vojsci i državnim službama predstavljali su dopredsjednica sindikata  gđa. Dragica Papić i sindikalni povjerenik podružnice Pleter, Zagreb, gdin. Ivan Vidović.
Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika predstavljala je gđa Nina Pejanović i gdin. Vjekoslav Majnarić.
Sindikat turizma i usluga Hrvatske predstavljala je gđa Duška Lončar.

Tema sastanka bila je nastavak kolektivnih pregovora i racionalizacija poslovanja u djelatnosti trgovine.

Direktor Pletera na početku sastanka obavijestio je sindikate o nekoliko glavnih tema o kojima bi se morali dogovarati u narednom  periodu kako slijedi:

    1. Nastavak pregovora o sklapanju Kolektivnog ugovora za zaposlene u trgovačkom društvu Pleter d.o.o. te prijedlog uprave društva de se pregovori dovrše do imenovanja novog Nadzornog odbora društva a radi određenih tehničkih pitanja koja su vezana uz ovlasti sklapanja KU.
    2. Sindikati su suglasni sa tim prijedlogom te je dogovorena dinamika na način da će svoje primjedbe i prijedloge po točkama radne inačice KU, koja im je dostavljena, sindikati uputiti do 13. rujna 2010. god. a sastanak i usaglašavanje po toj temi će se održati 21. rujna 2010. god. u 10,00 sati
    3. Izbori za Radničko vijeće, uz suglasnost svih sindikata održati će se početkom iduće, 2011. godine, kada su redoviti izbori za radnička vijeća. Pripreme za izbore će početi u siječnju 2011. god. a izbori se moraju provesti do travnja iste godine.
    4. Direktor društva Pleter dao je na znanje sindikatima da će preseljenjem dijela MORH-a sa sadašnje lokacije na novu u vojarnu Croatia, prestati potreba za određenim brojem čajnih kuhinja a time će najvjerojatnije doći i do pojave viška određenog broja djelatnika u tim kuhinjama a što uvelike ovisi o potrebama Ministarstva regionalnog razvoja koje preuzima dosadašnju lokaciju MORH-a. Po ovoj temi dogovoren je sastanak sa Ministrom regionalnog razvoja
    5. Rješavanje problema kantina koje imaju višak djelatnika a nisu predviđene za zatvaranje započeti će u listopadu, o čemu će sindikati biti detaljno informirani.

Komentari

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)