Zahtjev Vladi RH

Direktor Trgovačkog društva «Pleter» koje se nalazi u isključivom vlasništvu RH donio je Odluku prema kojoj će se zatvoriti 10-ak vojničkih prodavaonica (kantina) na području RH. Navedenom Odlukom se planira višak djelatnika prerasporediti uglavnom na niže rangirane poslove od dosadašnjih što automatski znači i smanjivanje njihovih plaća i za 20-ak%.

Ta Odluka nije usuglašena s Glavnim stožerom OSRH čiji se pripadnici opskrbljuju u tim prodavaonicama a Ministarstvo obrane ionako snosi sve režijske troškove tržišnog poslovanja Trgovačkog društva «Pleter» u svim objektima MORH na kojima Društvo posluje. Također, nije sagledano koje bi kantine mogle dugoročno opstati s obzirom na planove Oružanih snaga a koje bi pojedinačno trebalo ugasiti ili preseliti na druge lokacije sukladno budućim potrebama OSRH.

Stoga smatramo da svim djelatnicima Društva kojima se ponude drugi pa i nižerangirani poslovi ostane dosadašnja plaća barem do kraja ove krizne godine, jer se radi o djelatnicima koji su nakon dugogodišnjeg rada preuzeti iz Ministarstva obrane i Oružanih snaga RH gdje su imali plaću kao i sada u Trgovačkom društvu «Pleter» koje posluje na tržišnim osnovama s time da nema ulaznih troškova plaćanja struje, grijanja, plina i drugih komunalnih troškova koje u korist Društva podmiruje Ministarstvo obrane.

U isto vrijeme plaće direktora i drugog rukovodećeg osoblja Društva je u rangu državnih tajnika i ravnatelja Uprava u Ministarstvu obrane što je u odnosu na najniže plaćeno osoblje u društvu preko  8% više pa zaista nema razloga da svi djelatnici koji budu raspoređeni na nova radna mjesta ne zadrže barem sadašnju razinu plaće u kriznoj godini. Isto tako nemamo nikakvih saznanja o stavu Nadzornog odbora po tom pitanju i njegovim aktivnostima s tim  u svezi.

Također, ističemo da se na visoko plaćena mjesta u rukovodstvu Društva primaju novi pojedinci bez ikakvog natječaja i kontrole nad tim postupkom a zaključuju se i ugovori o djelu što je protivno politici Vlade RH i Programu gospodarskog oporavka.

Na temelju iznijetog predlažemo da Vlada RH kao osnivač Trgovačkog društva «Pleter» naloži rukovodstvu toga Društva da svi djelatnici Društva koji uslijed organizacijskih razloga budu raspoređeni na nižerangirana radna mjesta barem do kraja ove godine zadrže pravo na sadašnju plaću.

Komentari

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *