Djelatne vojne osobe bez ustavnog prava na sindikalno organiziranje

Ustav Republike Hrvatske u čl. 59. st. 3. propisuje:

„U oružanim snagama i redarstvu zakonom se može ograničiti sindikalno organiziranje.“

Citirana Ustavna odredba izraz je prakse rasprostranjene i ustanovljene na čl. 5. Konvencije Međunarodne organizacije rada br 98 o primjeni načela prava na organiziranje i kolektivno pregovaranje, kojom se jedino u policiji i oružanim snagama dopušta uvođenje ograničenja od općeg koncepta slobode sindikalnog organiziranja.

Izraz ovih ustavnopravnih normi u zakonima kojima se reguliraju navedene djelatnosti u Republici Hrvatskoj ne odražava koherentan stav zakonodavca. Suprotno uobičajenoj i sa stajališta očuvanja sklada pravnoga poretka, zaštite jednakosti i načela razmjernosti neophodnoj potrebi legitimnog, razmjernog i nužnog ograničenja Ustavnih prava, sindikalno organiziranje u vojsci i policiji podložno je oprečnim pravilima.

Zakon o policiji u čl. 40. st. 1. propisuje: „Policijski službenici imaju pravo na sindikalno organiziranje.“

Zakon o službi u Oružanim snagama Republike Hrvatske u čl 11. st 5. propisuje: „Djelatnim vojnim osobama nije dopušteno sindikalno organiziranje.“

Smisao postojanja ograničenja prava na sindikalno organiziranje policijaca i vojnika nalazi se u potrebi ograničenja prava ovih dviju kategorija radnika na štrajk, budući da bi se time države izložile prevelikim opasnostima za očuvanje javnog reda i mira te nacionalne sigurnosti. Ipak, potreba ograničenja prava na štrajk ne uvjetuje potrebu za zabranom sindikalnog organiziranja ovih profesija. Dokaz tome leži upravo u činjenici da je policijskim službenicima dopušteno sindikalno organiziranje, dok im je pravo na štrajk u određenim slučajevima ograničeno ili suspendirano. Za razliku od policije, za djelatne vojne osobe na snazi je potpuna zabrana sindikalnog organiziranja i potpuna suspenzija prava na štrajk, što ne smatramo dosljednim ni pravednim tumačenjem Ustava RH i izvora međunarodnog prava.

Zanimljivo je da među zemljama u okruženju jedino još Bosna i Hercegovina zabranjuje sindikalno organiziranje djelatnih vojnih osoba.

Područje za sindikalno djelovanje u oružanim snagama postoji i mimo aktivnosti vezanih uz štrajk. Oko 16 500 djelatnih vojnih osoba u RH, jednako kao i radnici u trgovinama, tvornicama ili državnim institucijama, živi od svoga rada, prehranjuje od toga svoje obitelji i pored odgovorne službe koju obavljaju, nema drugih izvora prihoda, dok pritom za razliku od svih ostalih, nemaju pravo na organiziranu zaštitu svojih radnopravnih interesa. Smatrajući ovu praksu nepravednom i protuustavnom, Hrvatska udruga sindikata će inicirati izmjene zakona kojim bi se sanirala postojeća diskriminacija djelatnih vojnih osoba u RH.

Izvor: Hrvatska udruga sindikata

Ostali članci o istoj temi:
http://obris.org/hrvatska/dopustite-osnivanje-vojnog-sindikata/
http://www.vecernji.hr/vijesti/vojska-zeli-oformiti-sindikat-clanak-472957
http://www.poslovni.hr/hrvatska/hus-zeli-da-se-i-djelatnim-vojnim-osobama-dopusti-sindikalno-organiziranje-220775
http://limun.hr/main.aspx?ID=869013

Komentari

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *