Izvješće sa sastanka

IZVJEŠĆE

Sa sastanka održanog dana 27. ožujka 2013. sa početkom u 12,00 sati u uredu Tajnika Ministarstva obrane RH, Zagreb.

Sastanak je održan kao redoviti periodični radni sastanak.

Na sastanku su predstavnici sindikata, MORH-a i OSRH raspravljali o slijedećem :

  1. Pukovnica Azinović obavijestila je nazočne da se preustroj Opslužništava prolongira do 30. lipnja 2013. godine, iz razloga što se istovremeno priprema preustroj drugih ustrojbenih cjelina kako bi eventualni višak iz opslužništava našao mjesta u drugim cjelinama, što je uostalom i bio prijedlog našeg sindikata.

Takođe je iznijela informaciju da se preustroj Uslužnih odsjeka, čiji bi djelatnici trebali prijeći u Pleter odgađa do 30. rujna 2013. g

Pukovnica Azinović u nastavku je obavijestila i o činjenici da će djelatnici, čije su se ustrojbene cjeline ugasile, vrlo vjerojatno, dana 15. travnja 2013. biti stavljeni na raspolaganje. Riječ je o 41 djelatniku iz bivših kuhinja koji nisu prihvatili radna mjesta u Pleteru kao i o 8 djelatnika 91. Zrakoplovne baze.

Predstavnici našeg sindikata zahtijevali su, ukoliko postoji popis mjesta DSiN koji su predviđeni za mjesta Vojnih specijalista, da se on obznani kako bi sindikati mogli planirati svoj rad, budući da se ovakvim zakonskim rješenjem sužava baza za djelovanje sindikata.

Takođe su predstavnici našeg sindikata istakli problem kako je određen broj civilnih mjesta pretvoren u djelatna (rukovatelji MS), neka rješenja o rasporedu već su izdana, te je od strane sindikata zahtijevano da se izdavanje spornih rješenja obustavi.

Od strane pukovnice Azinović odgovoreno je da su ta rješenja stornirana i proces obustavljen.

Sindikati su i dalje ustrajali u zahtijevu da se formiraju Odabirna vijeća u OSRH, u koja bi bili uključeni predstavnici sindikata, pozivajući se na dosadašnju dobru praksu i iskustva. U prilog tome iznijeli su činjenicu da u dosadašnjem preustroju u OSRH, od strane raspoređenih djelatnika, nije bilo žalbi na raspored.

Gđa. Ankica Plejić iz Uprave za ljudske resurse izvijestila je da u MORH-u trenutno postoji višak od 11 službenika i jednog namještenika. Trenutno se pregovara za dvoje službenika o prijelazu na druga radna mjesta, tako da bi ostalo trenutno nezbrinuto 10 djelatnika (9+1). Gđa Plejić u nastavku izlaganja je dala na znanje da će 47 djelatnika SZGON-a biti stavljeni na raspolaganje sa, vrlo vjerojatno, krajem travnja 2013. godine.

  1. Sindikati su izrazili nezadovoljstvo prijedlogom Odluke o otpremninama, smatraju da je premala a posebno naglašavaju da je smanjenje dodatka za sudjelovanje u Domovinskom ratu, sa dosadašnjih 525.00 kn na 300,00 kn po mjesecu sudjelovanja neprimjereno, deprimirajuće i kao takvo potpuno neprihvatljivo.

Predstavnici našeg sindikata podstrli su podatak o izračunu otpremnine za djelatnika SSS, dragovoljca Domovinskog rata sa 60 mjeseci sudjelovanja u ratu, sa 20 godina u sustavu OSRH od toga 8 godina u pričuvnom sastavu. Otpremnina za ovog djelatnika iznosi točno 43.849,05 kn. Postavlja se pitanje ispunjava li uopće ova otpremnina smisao  onoga što bi trebala biti.

Tajnik MORH-a g. Barač izvijestio je predstavnike sindikata da je Odluka o otpremninama konačna, da stupa na snagu 1. travnja 2013. g. te je obrazložio da ona ne može biti veća iz objektivnih razloga te da je to otpremnina za djelatnike koji su odbili ponuđeno radno mjesto u Pleteru. Za njega je upitno da li im je uopće i trebala biti ponuđena bilo kakva otpremnina.

Također je obećao da će MORH,  ako bude otpuštanja u budućem preustroju, ispuniti zakonsku obvezu i sačiniti program zbrinjavanja, odnosno za one djelatnike koji ne budu imali radno mjesto ponuditi „poticajnu“ otpremninu.

  1. Vezano za novi prijedlog Zakona o službi, predstavnici našeg sindikata izrazili su zadovoljstvo prihvaćanjem određenih naših prijedloga od strane MORH-a (dopunsko zdravstveno, prehrana) ali su istovremeno iznijeli i primjedbe na  određena rješenja iz tog prijedloga a posebice na nemogućnost rasporeda civila na djelatna mjesta (postojeći članak 107. dopušta takvu mogućnost) te nemogućnost sindikalnog organiziranja DVO,   uskrati prava na školovanje civila, uskrati prava na troškove pogreba i sl.

Tajnik Barač zatražio je od sindikata da primjedbe na ovaj prijedlog Zakona dostave u pisanom obliku nakon Uskrsa kako bi se mogli razmotriti prije puštanja Zakona u daljnju proceduru.

Kao zaključak je dogovoreno da se ubuduće, za sastanke ove vrste, unaprijed dogovori i dostavi dnevni red te da se na sastancima vodi zapisnik koji će  biti pravovremeno  dostavljen svim sudionicima.

Komentari

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)