Socijalni dijalog i mir u svijetu nemaju alternative

Jučer 21. svibnja 2013. u Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava održan sastanak predstavnika Vlade i sindikata javnih i državnih službi na temu „uspostava socijalnog dijaloga”.

Jaka Vladina delegacija koju je predvodio ministar Mirando Mrsić, autoritetom potpredsjednice Vlade podržala je ministrica Milanka Opačić i ministri Slavko LinićŽeljko Jovanović i Arsen Bauk te zamjenici ministara Višnja Tafra iBerislav Šipuš trebala je pokazati koliko Vlada drži do socijalnog dijaloga u trenutku kada dio sindikata prijeti industrijskim akcijama.

Sa sindikalne strane pozvana je šarolika sindikalna delegacija sastavljena od sindikata koji se trenutno nalaze u sporu s Vladom i sindikata članova pregovaračkih odbora za područje javnih i državnih službi.

Nakon što je riješen prvotni prijepor o sadržaju razgovora te je zaključeno da će se razgovarati o uspostavi i unaprjeđenju socijalnog dijaloga, a ne o zahtjevima sindikata koji se nalaze u sporu s Vladom, sudionici su imali priliku čuti izlaganje ministra financija Slavka Linića o fiskalnim okvirima i (ne)mogućnostima Vlade, nakon čega je uslijedila pojedinačna sindikalna jadikovka o nemogućnosti uspostave socijalnog dijaloga na razini pojedinih državnih tijela i javnih službi, odnosno djelatnosti, ali i iznošenje slučajeva dobre prakse.

Tako je predsjednik Carinskog sindikata Hrvatske Rino Štorić upozorio na izostanak kvalitetnog socijalnog dijaloga na relaciji sindikat – Carinska uprava – Ministarstvo uprave o pitanju preustroja ove državne službe i sudbine prekobrojnih carinika, odnosno njihovog zapošljavanja u drugim državnim tijelima, iako CSH ima konstruktivne prijedloge i ovaj problem želi riješiti u dijalogu s poslodavcem.
Predsjednica Sindikata zaposlenika socijalne skrbi Jadranka Ivezić pohvalila je pak suradnju s potpredsjednicom Vlade i ministricom socijalne politike i mladih Milankom Opačić, koja se odvija na najbolji mogući način, unaprijed se ograđujući od etikete crvene sindikalke koju bi joj netko zbog toga mogao zalijepiti.

Na kraju su usvojeni i zaključci koji veličaju socijalni dijalog kao demokratsku stečevinu kojoj (uz mir u svijetu, op.a.) nema alternative te su dogovoreni novi sastanci u još širem i sindikalno šarenijem sastavu, ali i odvojeni dijalog sa sindikatima u sporu s Vladom, kao i operacionalizacija socijalnog dijaloga na razini resora i državnih tijela, imenovanjem “časnika za vezu” sa sindikatima, kao već povijesno poznatog rješenja koje može, ali i ne mora rezultirati poboljšanjem socijalnog dijaloga.

Zaključke je predložio sam ministar Mrsić, kako je rekao, „kao legitiman, ali niš koristi ministar”, dodavši da je ministar rada u stanju otrpiti svašta, pokazavši tako benevolentnost i dužnosničku širinu, nakon što je autor ovih redova parafrazirao njegovu izjavu da je štrajk legitiman, ali nikome ne koristi.

Komentari

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *