Izvješće sa sastanka

Dana 25.rujna 2013.godine na inicijativu Sindikata djelatnika u vojsci i državnim službama održan je sastanak između MORH-a i Sindikata.

Od strane MORH-a na sastanku su bili nazočni: ministar obrane Ante KOTROMANOVIĆ, zamjenica ministra Višnja TAFRA, pomoćnica ministra Sunčana VUKELIĆ, glavni tajnik ministarstva Petar BARAČ, i Ankica PLEIĆ.

Od strane Sindikata djelatnika u vojsci i državnim službama na sastanku su bili nazočni: predsjednik sindikata Radomir DELIĆ, dopredsjednice/regionalni povjerenici Dragica PAPIĆ i Sanja SANTINI-ŠUPERBA

Na sastanku se razgovaralo o trenutno goručim pitanjima:

–          Retroaktivnost rješenja o raspolaganju, da li su ista zakonita ili nezakonita

Za Sindikat su Rješenja koja u sebi nose retroaktivno stupanje na snagu nezakonita,prema zakonu, dok za poslodavca ista nisu nezakonita zbog stupanja novog Zakona o službi u OS 27.06.2013.godine.

Sporna rješenja su ljudima uručena u rujnu polovicom rujna i u drugoj polovici rujna, sa stupanjem na snagu 27.06.2013. Vrijeme raspolaganja (zato se i zove raspolaganja) bi trebalo biti vrijeme kada se čovjek mora na neki način pomiriti sa situacijom u kojoj se našao (ostaje bez stalnog zaposlenja), to je vrijeme raspolaganja kada mu se treba pronaći novo radno mjesto ukoliko ga u sustavu ima. Na ovaj način tog vremena nema.

Rješenja su se dala i Povjerenicima zaštite na radu (uz opasku da je školovanje istih platilo Ministarstvo obrane) i Povjerenicima podružnice. Neki od Povjerenika zaštite na radu, njih šest, su ujedno i medicinsko osoblje sa položenim svim potrebnim ispitima. Po novom ustroju svo medicinsko osoblje će biti vojni specijalisti, pa na ovakav način se može ostati bez stručnog kadra koji će sigurno biti potreban.

Na pitanje DA LI SU SINDIKALNI POVJERENICI ZAŠTIĆENI ILI NE, dobili smo odgovor da po sili zakona isti mogu biti stavljeni na raspolaganje i da im se može uručiti otkaz, s čime se Sindikat nikako ne slaže. Mišljenje poslodavca je da se sindikalnom povjereniku prioritetno mora osigurati i naći radno mjesto.

–          Vojni specijalisti

Upoznali smo poslodavca da se na terenu događaju razni pritisci i nepotrebne informacije. Od toga da civilnog osoblja u OSRH više uopće neće biti do toga da ako imaš preko pedeset godina ne možeš biti postavljen na mjesto vojnog specijaliste, jer će baš zato vaše mjesto ili biti ugašeno ili ostati namješteničko jer si prestar, a u biti se radi o stručnom kadru od kojeg mlađi mogu samo naučiti.

Trenutno se radi na izradi mjesta koja će biti mjesta vojnih specijalista, za što smo zatražili da se o istome povede računa jer ta mjesta se ne smiju raditi po čovjeku već po specijalnosti, zato i nose naziv VOJNI SPECIJALISTI.

–          Preustroj

Tražimo da se kategorija radnih mjesta ne mijenja, iz civilnih u dočasnička odnosno časnička. Na terenu se čuje (nadamo se da se to neće dogoditi) da se od dispečera pošte do službenika u urudžbenom uredu radna mjesta mijenjaju u kategoriju vojnih mjesta, što je skuplja solucija radnog mjesta. Da se ovakve stvari ne bi događale potrebno je od strane MORH-a razgovarati sa nadležnim osobama po ovom pitanju u OSRH.

Komentari

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)