Izvješće sa sastanka

Dana 02.travnja 2014.godine održan je još jedan u nizu sastanaka u svezi  dodataka na plaću za štetnost po zdravlje.

Po  svemu na sastanku, radi se i o zadnjem na ovu temu. Možemo reći da se nakon četiri godine od kada se mi iz Sindikata borimo za dodatke koji svaki čovjek koji radi na mjestu koje izravno štetno utječe na njegovo zdravlje nazire kraj toj borbi. Na sastanku se usuglasilo da se dodaci dobiju na slijedećim radnim mjestima:

  1. RAD NA RADARSKIM I RADIORELEJNIM SUSTAVIMA S UTVRĐENIM ELEKTROMAGNETSKIM ZRAČENJEM U DOZAMA ŠTETNIM PO ZDRAVLJE
  2. RAD S OTROVNIM TVARIMA PRVE SKUPINE
  3. RAD NA OPSLUŽIVANJU I ODRŽAVANJU POSUDA POD TLAKOM, RAD U KOTLOVNICAMA
  4. RAD U FORMIRANJU, PUNJENJU I ODRŽAVANJU AKUMULATORA U AKUMULATORSKOJ POSTAJI
  5. PIROTEHNIČKI DODATAK
  6. RAD NA OPSLUŽIVANJU I ODRŽAVANJU ZRAKOPLOVA
  7. DODATAK ZA RAD U PODZEMNIM OBJEKTIMA
  8. RAD NA EKSHUMACIJAMA

Po uredbi dodaci se kreću u rasponu od 5-20%. Poslodavac će Sindikatima drugi tjedan dostaviti planirane dodatke s njihove strane, u svezi, kako kažu, financijskih mogućnosti.  Nadamo se da će prilikom toga imati i uzeti u obzir Pravilnik za otežane uvjete rada koji su potpisani za DVO, te razmjerno predložiti i dodatke za DS i N.

Osim o dodacima riječ je bila i o čl.107 iz prijašnjeg Zakona o službi u OSRH, odnosno u svezi sa čl.224 novog Zakona o službi u OSRH. Svim tim ljudima je 27.03.2014.isteklo devet mjeseci od stupanja na snagu novog Zakona. Ustroj je prolongiran na 01.05.2014.

Svima će se formalno uručiti Otkazi, no s 01.05.2014.će dobiti nova rješenja. U tom vremenu svi oni koji namjeravaju uzeti otpremninu i otići mogu to učiniti. Rečeno je da se u ovoj godini planira izdvojiti 380 civila iz MORH-a.

Ljudi koji su bili na čl.107 u Središtu za borbenu obuku u Požegi i Benkovcu će s 01.04.2014.dobiti nova rješenja na namještenička mjesta, čime će se tek tada vidjeti veliki nerazmjer između njih i doprijašnjih kolega koji su s 01.01.2014.dobili mjesto vojnog specijaliste, iako u naravi stvari i dalje svi rade isti posao. U svezi toga predloženo je od strane Sindikata što skorija promjena u Zakonu o službi u OSRH kako bi se mogla vršiti interna popuna mjesta vojnih specijalista.

Krojači, frizeri i brijači će dobiti nova Rješenja o rasporedu s 01.05.2014. radi se o 9+4 frizera i o 11 krojača. Rečeno je da će svi vjerojatno kao cjelina naknadno preči u PELTER d.o.o. U kontaktu sa Vojno zdravstvenim središtem dogovoreno je i tako je rečeno da će se 6 medicinskih sestara koje se trenutno nalaze u otkazu primiti na namještenička mjesta.

Gospođa Pleić nas je upoznala da se za Hotel Zagreb u Duilovu Split i za Hotel IŽ u Zadru razmatraju također neke mogućnosti. U oba hotela još uvijek se nalaze izbjeglice. Za Hotel Zagreb razmatra se mogućnost davanja na korištenje Pleteru. Ili neka druga mjera za oba Hotela. Naime, ne može se više davati vanjska usluga. Rečeno je da tu ima osoba koje se nalaze na mjestima DVO te da će oni po Zakonu ići na raspolaganje (po kojem Zakonu pitamo se mi iz Sindikata).

Slijedeći sastanak dogovoren je za iza Uskrsa ili u svibnju.

Komentari

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)