Održan sastanak u tajništvu MORH-a

Dana, 23.10.2014. održan je sastanak u MORH-u na kojem su bili nazočni od strane poslodavca, glavni tajnik PETAR BARAČ, te od strane OSRH brigadir Bojić i poručnica Marija Zelić – Središnjica za upravljanje osobljem.

Od strane našeg Sindikata djelatnika u vojsci i državnim službama sastanku su nazočni bili predsjednik Radomir Delić i dopredsjednice Dragica Papić i Sanja Santini-Šuperba. Sastanku su bili nazočni i predstavnici ostalih Sindikata.

TEME:

1. PRAVILNIK O UNUTARNJEM REDU MORH-a, obaviješteni smo da se radi o korekcijama bez smanjivanja radnih mjesta. No zamjerka od strane našeg Sindikata je ta da se opet povećava broj DVO, njih 25, vojnih izaslanika, a kako se brojno stanje ne mijenja to znaci da se smanjio broj DS i N, unatoč tomu što se radi o mjestima koja „nisu“ bila popunjena stav našeg Sindikata je da se nikako to ne smije raditi na način da se mjesta iz jedne kategorije mijenjaju u drugu kategoriju, tada to nije isključivo korekcija, jer DS i N po sadašnjem Zakonu ne mogu doći na mjesta DVO dok obratno mogu.

2. UREDBA O DODACIMA, MORH je prema Ministarstvu uprave poslao zahtjev za dodatke na plaću nakon čega su dobili od Ministarstva uprave dopis u kojem traže da se pobliže objasni i obrazloži zašto se traže dodaci za navedena radna mjesta. MORH je prema Ministarstvu uprave dopis poslao 16.listopada.2014. Mi smo s naše strane izrazili negodovanje zbog očite tromosti i velike sporosti u realizaciji dodataka koje su neki ljudi nažalost izgubili sa 01.01.2014., a drugi nikada nisu ni imali iako po svemu imaju pravo na dodatke po štetnosti na zdravlje. Tajnik Petar Barač nam je rekao na naše inzistiranje, da bi dodaci trebali ugledati svjetlo dana sa 01.01.2015.

3. Izvijestili su nas da se radi korekcija UREDBE O KOEFICIJENTIMA u čl.15, a u svezi profesora na HVU da se izjednače sa ostalim profesorima.

4. DPR je poslan prema Sindikatima koji se moraju očitovati na prijedlog do kraja mjeseca. Moramo reći da naš Sindikat taj prijedlog nije dobio, nego tek na održanom sastanku. Iako ga nismo službeno dobili na vrijeme o istome imamo saznanja, i imamo primjedbe u dijelu smanjivanja DS i N, jer smo mi jedina državna uprava koja smanjuje brojno stanje dok svi ostali i povećavaju. Financijska struka je bila očišćena od DVO, a sada ih opet ima. U Zakonu stoji koje poslove obavljaju DS i N. Opet i nanovo smo upozorili da je stav VLADE RH da nema otpuštanja državnih službenika i namještenika, a da se u tom dijelu MORH stalno i iznova oglušuje i da dalje vrši smanjenje na teret DS i N, tražimo da se napokon taj dio poštuje i u MINISTARSTVU OBRANE.

5. VOJNI SPECIJALISTI – problem vojnih specijalista će se riješiti izmjenama ZAKONA O SKUŽBI U OSRH, pa će oni koji su specijalisti imati mogućnost prelaska nevezano uz datum. Zatražili smo da se ne radi nepravedno prevođenje kao da si primljen izvana jer radi se o ljudima koji su 15 i više godina u MORH-u i ne smiju kao ostali početi iz početka, već im i taj dio treba ulaziti u sami početni status (činovi).

6. SZGON, sa 01.12.2014.gasi se služba u kojoj se nalaze Hotel „Zagreb“ Duilovo u Splitu i Hotel „Iž“ u Zadaru. Za hotel „Zagreb“ izvršiti će se kategorizacija kako bi isti preuzeo „Pleter“ d.o.o. Hotel „Iž“ nemaju namjeru preuzeti što znači da se čeka zatvaranje istoga. Naše pitanje je bilo gdje sa 39 DVO koje se trenutno nalaze u Hotelu „Iž“, kao i sa jednim prognanikom koji se i dalje tamo nalazi. Zatražili smo da se izvrši i korekcija otpremnina kako bi ona uistinu bila stimulativna za dio ljudi koji postaje višak i koji želi izaći iz sustava.  Npr.otpremnine za željezaru Sisak su takove da branitelji dobivaju 50% više od ostalih. Zašto mi u MORH-u ne poštujemo branitelje????? Tajnik Petar Barač je obećao kako će doći u posjet ljudima koji se nalaze u Hotelu „Iž“ i hotelu „Zagreb”.

7. MATERIJALNA PRAVA DS i N. Iako je na zadnjem sastanku koji je održan 16.07.2014.rečeno kako će ići edukacija personalaca po pitanju DS i N, da se na njih primjenjuju civilni zakoni: Zakon o državnim službenicima i namještenicima, Kolektivni ugovor…. to se nije u međuvremenu dogodilo. Sastanak se održavao u Splitu upravo ovaj dan kada su Sindikati imali sastanak u MORH-u, a dali je u pitanju edukacija nismo upoznati.  Kako i zašto personalci ne primjenjuju pravila prema DS i N vrlo je upitno, jer to znaci da oni svoj posao ne obavljaju kako treba, to bi im trebalo biti oruđe kojim rade, a ne stalno i iznova praviti greške koje u konačnici štete državnom proračunu, a za koje nitko ne odgovara.

8. Preustroj pristožernih postrojbi koji je bio najavljen za 01.10.2014.nije počeo i ne zna se kada. Postavili smo pitanje PORTIRA jer na terenu ljudi sve i svašta čuju, da se ta mjesta gase i da prelaze ili ne prelaze negdje drugo. Nitko nije znao o tome ništa reći.

9. PRAVILNIK O PREHRANI , upitali smo da li je istina da razmišljaju dati novčana sredstva djelatnicima koji imaju pravo na prehranu. Iako se išlo u tom smjeru odgovor je bio da se od toga odustalo.

10. SINDIKALNI POVJERENICI, za pitanje se dobilo tumačenje zajedničke komisije za KU:
„Traži se preispitivanje tumačenje Komisije br. 1/95 od 19.ožujka 2013. godine prema kojem se zaštita sindikalnog povjerenika odnosi i na raspored sindikalnog povjerenika.Raspored i premještaj službenika različiti su instituti, popisani različitim odredbama. Traženje prethodne suglasnosti sindikata u postupku rasporeda zaposlenika odugovlačilo bi postupak, čime bi bilo dovedeno u pitanje njihovo raspoređivanje u zakonskim rokovima. Stoga se predlaže da se navedena odredba protumači na način da se zaštita sindikalnih povjerenika odnosi na premještaj, a ne raspored sindikalnog povjerenika“.
Komisija ostaje kod tumačenja br. 1/95 od 19. ožujka 2013. : Zaštita sindikalnog povjerenika iz članka 95. Kolektivnog ugovora odnosi se i na raspored sindikalnog povjerenika na drugo radno mjesto ili u drugo mjesto rada nakon donošenja novog pravilnika o unutarnjem redu.

Komentari

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *