Diskriminacija u MORH-u

DISKRIMINACIJA I NEZAKONITO POSTUPANJE U MINISTARSTVU OBRANE RH

Sindikat djelatnika u vojsci i državnim službama već dugo pregovara sa MORH-om,oko utvrđivanja radnih mjesta , na kojima bi djelatnici ostvarivali pravo na dodatak sukladno Zakonu o radu, po kojem svi koji rade u uvjetima štetnim po zdravlje, imaju to pravo. U  MORH-u već postoji kategorija ljudi – djelatne vojne osobe- (DVO) koje taj dodatak imaju skukladno Pravilniku o dodacima na plaču, a koji se nažalost ne primjenjuje na državne službenike i namještenike.

Stupanjem na snagu novog Zakona o obrani RH i Zakona o službi u OSRH, kategorija namještenika koja je imala regulirane dodatke po osnovu posebnih poslova i zadaća koji štetno utiču na zdravlje (pojedine grupe mehaničara, tehničara i izvršnog osoblja na radu u specifičnim ustrojbenim cjelinama) izgubila je taj status prestankom važenja Odluke  ministra obrane koja je regulirala rečenu problematiku.Iako se znalo za zakonsku proceduru i učinke koju će ona proizvesti (prestanak važenja spomenute Odluke ministra obrane), nadležni čelnici u MORH-u,NISU PRAVOVREMENO UPUTILI PRIJEDLOG VLADI RH ZA REGULIRANJE SPOMENUTOG PRAVA KROZ “UREDBU VLADE O DODACIMA NA PLAĆU”, što je normalni zakonski slijed. Tako su do danas državni namještenici i pojedini službenici, koji po strukturi izvršavanja poslova i zadaća u MORH-u i OSRH-a trebaju imati rečene dodatke, DISKRIMINIRANI  jer ih zapravo nemaju!

Nakon prvog održanog sastanka u tajništvu MORH-a 12.05.2011.godine održan je niz sastanaka sa nadležnima po toj temi, održani su radni sastanci u OSRH sa temom: Utvrđivanje radnih mjesta državnih službenika i namještenika sa pravom na dodatke na plaću. Sve je dovršeno još davne 2011.godine, utvrđeni su nazivi radnih mjesta i sve je potvrđeno od strane Zapovjedništava da ljudi i rade na tim poslovima, no dodaci još uvijek nisu ugledali svjetlo dana.Zadnja informacija iz Glavnog tajništva je da je predmet na razmatranju u Ministarstvu Uprave.

Radi se ni manje ni više nego evo skoro o pet godina upornog rada od strane Sindikata djelatnika u vojsci i državnim službama. Prošle godine 16.07.2014.godine, Glavni tajnik Ministarstva obrane, gospodin Petar Barač, nas je uvjeravao(čitaj zavlačio), da smo konačno došli do kraja posla u svezi toga, te da će isti stupiti na snagu, najkasnije 01.01.2015.godine, no opet ništa.

Došlo je vrijeme da se upoznaju sve nadležne institucije u svezi istoga, jer smatramo, uistinu nije ni zakonito ni pošteno, da za isti posao neki imaju dodatke, a neki ne, samo zato što su državni službenik ili namještenik.

Zbog toga će Sindikat djelatnika u vojsci i državnim službama, potražiti za svoje članove pravdu na sudu, jer je očito da je kod nadležnih u MORH-u nema.

Komentari

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)