Izvješće

Nadnevka, 28. lipnja 2017. održan je sastanak radne skupine za izradu nacrta prijedloga zakona o plaćama za državne službenike i namještenike u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava, a kojem je presjedao ministar Marko Pavić. Na istom sastanku trebala je sudjelovati i potpredsjednica Vlade RH i ministrica gospodarstva Martina Dalić koja ipak nije stigla na sastanak radne skupine.

Sindikat djelatnika u vojsci i državnim službama ima svojeg člana i zamjenika člana u radnoj skupini za izradu prijedloga Zakona o plaćama za državne službenike i namještenike i to Tomislav Petrović, član te Sanja Santini Šuperba kao zamjenica člana.

Na sastanku članovi radne grupe upoznati su od strane ministra M. Pavić o dinamici izrade nacrta prijedloga Zakona na način da će prva sjednica biti održana početkom mjeseca rujna 2017. odnosno nakon godišnjih odmora, a obveza radne skupine je da izradi konačni nacrt prijedloga Zakona do mjeseca prosincu 2017. kako bi se isti mogao biti upućen u saborsku proceduru do kraja godine.

Nadamo se da će na isti način ova radna skupina raditi te predložiti konačni nacrt prijedloga zakona do kraja 2017.

Komentari

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *