Sastanak na temu isplate regresa i božićnice za 2018. godinu

Dana 15. lipnja 2018. održan je radni sastanak predstavnika Uprave t. d. Pleter usluge sa predstavnicima Sindikata koji djeluju u istom trgovačkom društvu na temu isplate regresa i božićnice za 2018. godinu, usklađivanja plaća za pojedine kategorija radnih mjesta a u skladu sa Kolektivnim ugovorom za ugostiteljstvo te eventualnom pokretanju postupka izmjene Kolektivnog ugovora za djelatnike t. d. Pletera – usluge d.o.o.

Nakon konstruktivne rasprave dogovoreno je slijedeće:
1. Isplata regresa i božićnice biti će isplaćena u iznosu od 2500.00 kuna, odnosno 1250,00 kuna za regres i 1250,00 kuna božićnice. Isplata regresa biti će od 15.7. do 15.8. 2018.godine, a isplata božićnice biti će u većem dijelu u prosincu a manji dio u mjesecu siječnju.

2. Uvećanje plaće za pojedina radna mjesta, odnosno usklađivanje sa plaćama sukladno K. U. za ugostiteljstvo biti će od mjeseca siječanj 2019.

3. Uprava Društva predlaže da se pokrene postupak izmjene K. U. za djelatnike Pleter-usluge d.o.o. u dijelu izmjene otpremnine. Uprava predlaže da se izmjeni postotni dio od 65% na fiksni dio u određenom iznosu. Uprava nije predložila koliki bi to iznos bio u fiksnom dijelu.

Iz izlaganja predstavnika Uprave smo mogli pretpostaviti da se možebitno radi o fiksnom iznosu od 6400,00 kuna jer je to najviši neoporezivi iznos u djelu otpremnina ili 8000 za posebne kategorije djelatnika. Uprava nije željela potvrditi naše pretpostavke.

Kako točka 3. nije kvalitetno pripremljena, Sindikati su predložili da se o istoj temi razgovara na nekom od sljedećih sastanaka s tim da se Sindikatima dostave svi prijedlozi, obrazloženja sa izračunima što to znači za Društvo, djelatnike Društva odnosno na sve one kojih se tiče eventualna izmjena djela K. U. koji se odnosi na otpremnine.

ZAMJENIK PREDSJEDNIKA
Tomislav Petrović, dipl. ing.

Komentari

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)