Očitovanje na namjeravanu Odluku

Sindikat djelatnika u vojsci i državnim službama očitovao se na zahtjev Uprave Društva Pleter-usluge d.o.o. o namjeri otkazivanja Ugovora o radu predsjedniku Sindikata Radomiru Deliću.

Predmet: Očitovanje na namjeravanu Odluku
VEZA: Dopis: Poslovni broj: 201/03-SO4/18-09/3 od 15. studenog 2018.

Na temelju odredbe članka 188 Zakona o radu (NN broj 93/14 i 127/17) dostavljena nam je na namjeravana odluka o otkazu ugovora o radu Radomiru Deliću, sindikalnom povjereniku Sindikata djelatnika u vojsci i državnim službama, zbog skrivljenog ponašanja.

Sindikat djelatnika u vojsci i državnim službama protivi se namjeravanoj odluci poslodavca o otkazu ugovora o radu Radomiru Deliću, te uskraćuje suglasnost na tu odluku.

Obrazloženje:
Na temelju neposrednih saznanja te dokumentacije koja je ovom Sindikatu poznata i dostupna ne radi se o kršenju obveza iz radnog odnosa sindikalnog povjerenika, iako poslodavac navedeno višekratno i ustrajno nastoji tako prikazati, već o pokušaju poslodavca da izvrši kontinuirani pritisak prema Sindikatu i njegovom djelovanju kako bi ostvario svoje uske ciljeve, a usmjerene su na izmjenu Kolektivnog ugovora u djelu smanjenja otpremnina za dio zaposlenih u Društvu. Ovo osobito kad se ima u vidu činjenica da sindikalni povjerenik Radomir Delić, a u svojstvu predsjednika Sindikata djelatnika u vojsci i državnim službama nije potpisao Aneks kolektivnog ugovora koji je predložio poslodavac smatrajući da diskriminira dio zaposlenih. Poslodavac u svom obrazloženju ne uzima u obzir iznadprosječne poslovne rezultate objekta kojem je na čelu Radomir Delić, već ustraje na pokušaju da zbog manje relevantnih podataka pokrene otkaz ugovora o radu, što je još jedan dokaz da kompletan postupak proveden isključivo zbog rada Sindikata i njegovih odluka sa kojima poslodavac nije zadovoljan. Poslodavac se u svom prijedlogu nije očitovao na navode iz obrane da se tako ne postupa sa ostalim voditeljima objekata, nego samo sa Radomirem Delićem što predstavlja grubu diskriminaciju samo nekih a u konkretnom slučaju s predsjednikom Sindikata.

Radomir Delić je u postupku pokrenutom od strane poslodavca pozvan da dade svoju obranu što je i učinio, a ovaj Sindikat u cijelosti poklanja vjeru navodima iz rečene obrane. Prema odredbi članka 115. stavak 1. Zakona o radu poslodavac može otkazati ugovor o radu, ako za to ima opravdani razlog. Smatramo da u konkretnom slučaju ne postoji razlog koji bi opravdavao namjeravanu odluku poslodavca. Obrazloženje namjeravane odluke je paušalno, njime se nastoji argumentirati nakana poslodavca da predsjednika Sindikata djelatnika u vojsci i državnim službama udalji iz radne sredine te tako onemogući u njegovom djelovanju. Poslodavac navodi kako je upoznat sa činjenicom da je Radomir Delić sindikalni povjerenik te da u tom dijelu postupa u skladu sa Zakonom o radu, dakle ta činjenica nije sporna.

Sporan je međutim navod iz obrazloženja odluke po kojem: “Očito je da je radnik, pouzdajući se u funkciju sindikalnog povjerenika i zaštitu koju ta funkcija donosi, neozbiljno pristupio obavljanju poslova upravitelja Doma te ne vidi ili ne želi vidjeti svoje propuste kao odgovorne osobe za poslovanje Doma OS RH.” Iz toga navoda je očito da poslodavac ima poseban pristup tumačenju odlučnih činjenica iz konkretnog postupka te posebno mjesta i uloge sindikata i sindikalnog povjerenika općenito. Međutim, djelovanje i zaštita sindikalnog povjerenika definirana je i uređena Zakonom te se u tom smislu svaki sindikalni povjerenik može pouzdati u Zakon o radu. Ta zaštita se odnosi na otkaz ugovora o radu, ali i na stavljanje sindikalnog povjerenika u nepovoljniji položaj u odnosu na njegove dotadašnje uvjete rada kao i u odnosu na ostale radnike.

Kao sindikat smo svjesni razine i opsega zaštite sindikalnog povjerenika. Bilo bi dobro da je i poslodavac.

Komentari

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)