Isplata dara za djecu i božičnice u 2021.

Temeljem članka 199. Zakona o radu, 10. studenoga 2021. godine, započela je produžena primjena Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, što znači da će se pravna pravila sadržana u Kolektivnom ugovoru primjenjivati još tri mjeseca od isteka roka na koji je KU bio sklopljen.

Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike ugovoreno je pravo državnih službenika i namještenika na godišnju nagradu za božićne blagdane (božićnicu) i dar za djecu u prigodi sv. Nikole.

Prema Dodatku II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namještenike božićnica u 2021. godini iznosi 1.500 kuna, a dar za djecu iznosi 600 kuna.

Navedena prava pripadaju svim zaposlenima neovisno o tome rade li u punom ili nepunom radnom vremenu, na određeno ili neodređeno radno vrijeme.

Na dar za djecu imaju pravo svi službenici i namještenici roditelji djeteta mlađeg od 15 godina koje je navršilo 15 godina u tekućoj godini u kojoj se isplaćuje dar i koji su 6. prosinca 2021. u službi.

Skrećemo pozornost kako će službenicima i namještenicima kojima su računi blokirani primici biti isplaćeni na zaštićeni račun.

Komentari

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)