Radni sastanak Sindikata sa Upravom Pleter-usluge d.o.o..

Dana 27. rujna 2022. godine u prostorijama trgovačkog društva Pleter-usluge d.o.o. održan je radni sastanak Uprave društva sa sindikatima koji djeluju u istom društva i čine reprezentativne sindikate, a to su Sindikat djelatnika u vojsci i državnim službama, Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH i Sindikat turizma i usluga Hrvatske. Uz navedene sindikate …
Nastavite čitati Radni sastanak Sindikata sa Upravom Pleter-usluge d.o.o..

Poziv na sastanak u Ministarstvo obrane RH.

Poštovani, Sindikat djelatnika u vojsci i državnim službama uputio je dopis Ministarstvu obrane RH, za održavanjem radnog sastanka sa prijedlogom dnevnog reda, dobili smo poziv za traženi sastanak koji će se održati u Ministarstvu obrane, Trg kralja P. Krešimira IV br.2, 10 000 Zagreb. 20. rujna 2022 godine. s početkom u 11.30 sati.